Ny kunde? Bestill radonmåling her
WWW.RADON.NO
Registrert kunde? Hent dine måleresultater og se statistikk.

Når du trykker på knappen ”Logg inn” kommer du til en side hvor du kan logge inn med ditt kundenummer eller oppdragsnummer og passord.
Logginn

 

Hvorfor skal jeg benytte LANDAUER NORDIC?

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, räknar med att 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Riksdagen har antagit två mål för radon. Radonhalten i skolor och förskolor ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010, och radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2020.

Hvorfor skal jeg måle radon?

Radon er en gass som dannes i naturen når Uran238 nedbrytes. Radongassen nedbrytes i sin tur til radondøtre som er radioaktive metallatomer. De fester seg i luftveiene våre når vi puster inn. Når denne nedbrytningen foregår avgis det stråling fra radondøtrene som kan skade cellene i våre luftveier og lunger. I verste fall kan det forårsake lungekreft. Statens strålevern anslår at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radonkonsentrasjonen i alle typer bygg bør være så lav som praktisk mulig, og alltid med årsmiddelverdier i oppholdsrom på under 100 Bq/m3 . Statens strålevern anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i underetasjer eller en av de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Radonmåling bør også gjennomføres på arbeidsplasser og i alle andre bygninger der mennesker oppholder seg: skoler, barnehager, sykehus, kjøpesentre etc